Monday, 22 June 2015

030-2 Chu trung ngẫu thành (kì nhị) 舟中偶成 (其二)Hải giác thiên nhai tứ ý ngao
Kiền khôn đáo xứ phóng ngâm hào
Ngư ca tam xướng yên hồ khoát
Mục địch nhất thanh thiên nguyệt cao
Thanh dạ bằng hư quan vũ trụ
Thu phong thừa hứng giá kình ngao
Du nhiên vạn sự vong tình hậu
Diệu lí chân kham phó trọc lao

Dịch nghĩa:
Trong thuyền ngẫu nhiên làm thành

Góc biển chân trời mặc ý rong chơi
Trong cõi trời đất đến đâu cũng phóng bút làm thơ
Ca chài mấy khúc, khói hồ trải rộng mênh mông
Sáo mục đồng trổi lên một tiếng, trăng trời lên cao vút
Đêm thanh ngự lên hư không mà ngắm xem vũ trụ
Gió thu thừa hứng cỡi kình ngao
Muôn việc đời dằng dặc sau khi quên hết
Thấy lẽ huyền diệu thật đáng phó cho chén rượu đục

Dịch thơ:
Trong thuyền ngẫu nhiên làm thành

Góc biển chân trời mặc tự do
Càn khôn đâu chẳng viết thành thơ
Ca chài vang vọng, khói lan rộng
Sáo mục lên cao, trăng vút mơ
Đêm lặng hư không xem vũ trụ
Gió thu hứng khởi cỡi kình ngư
Việc đời dằng dặc quên đâu hết
Diệu lí tay nâng rượu một vò


(Đặng Thế Kiệt dịch)
No comments:

Post a comment