Wednesday, 25 February 2015

003 Thính vũ 聽雨tịch mịch u trai lí

chung tiêu thính vũ thanh

tiêu tao kinh khách chẩm

điểm tích sổ tàn canh

cách trúc xao song mật

hòa chung nhập mộng thanh

ngâm dư hồn bất mị

đoạn tục đáo thiên minh

Dịch nghĩa:
Nghe mưa

trong phòng tối vắng vẻ
suốt đêm nghe tiếng mưa
(tiếng mưa) buồn bã làm kinh động gối khách
từng giọt đếm canh tàn
(những hạt mưa) qua bụi tre ngăn gõ vào cửa sổ liên hồi
lẫn với tiếng chuông chùa đi vào giấc mơ trong thanh
ngâm thơ xong vẫn chẳng ngủ được
(nghe tiếng mưa) đứt nối rả rích đến sáng

Dịch thơ:
Nghe mưa

Mơ màng phòng trai vắng lặng
Suốt đêm nghe tiếng mưa rơi
Giật mình xác xao gối khách
Ðếm canh từng giọt chơi vơi
Khóm trúc xạc xào song cửa
Chuông ngân mộng mị bồi hồi
Ngâm vịnh chán còn chưa ngủ
Nối, ngưng cho đến sáng trời


(Hạt Cát dịch) (1)

Quạnh quẽ trong phòng vắng
Suốt đêm nghe tiếng mưa
Khách buồn trăn trở gối
Từng giọt nhỏ canh khuya
Cách trúc gõ song nhặt
Chuông chùa vào mộng lưa
Ngâm xong vẫn chẳng ngủ
Rả rích tới tinh mơ


(ĐTK dịch)


(1) https://tiengnoiluongtri.wordpress.com/2013/09/23/hat-cat-tram-bong-chuong-ngan/

No comments:

Post a comment